Üyelik Koşulları, Kinezyo Bantlama Derneği

Üyelik Koşulları

18 Mayıs 2016 tarihinde Kinezyo Bantlama Derneği kurulmuş olup derneğimizin üyelik şartları aşağıdaki belirtilmiştir.

Üyelik koşulları

• Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokul ve/veya Bölümlerinden birinden, tıp fakültesinden ya da Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Beden Eğitimi ve Spor Fakültelerinin Spor ve Sağlık bölümlerinden mezun herkes derneğe üye olabilir.

• Fizyoterapist, doktor ya da spor uzmanı ünvanı alan herkes derneğe üye olabilir.

Üyelik için aşağıdaki koşulları yerine getirmek gereklidir:

• Aidat ödemelerini düzenli yapmak. 2023 yılı sonuna kadar aidatlar 100 TL olarak kabul edilmiştir.

• Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi yeni üyelik bölümünde yer alan belgelerin eksiksiz olarak derneğimize gönderilmesi ve online üyelik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Üyelik türleri

Üyelikler şu şekildedir:

• Asil Üye ve Kurucu Üyeler, müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen üyeler

• Onursal Üyelik (Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur)

Üyelik çıkma ve çıkarılma

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

• Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

• Derneğin belirlediği etik kurallara uyulmadığının tespitinde,

• Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

• Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ötürü mahkumiyetin olması durumunda,

• Derneğin genel kurul toplantılarına bir yılda birden fazla mazeretsiz olarak katılmama halinde,

• Derneğin genel kurul toplantılarına mazeretsiz katılmama halinde,

• İkazlara rağmen aidat ödemesinin 3 yıl aksatılması durumunda,

• İstifa halinde,

• Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

• Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

• Kişinin akli dengesini yitirmesi halinde kişi üyelikten çıkarılır.